Uplati donaciju na dinarski ili devizni račun?

1. Uplatom na dinarski račun

Svaki korisnik ima svoj posebni dinarski račun na koji možete da uplatite donaciju. Na pojedinačnom profilu svakog korisnika nalazi se dinarski broj računa. Nakon što izvršite uplatu sledećeg jutra na sajtu www.fondacija.rs možete videti potvrdu uplate sa iznosom koji ste donirali.

2. Uplatom na devizni račun

Svaki korisnik ima svoj posebni devizni račun na koji možete da uplatite donaciju. Na pojedinačnom profilu svakog korisnika nalazi se devizni broj računa. Nakon što izvršite uplatu na sajtu www.fondacija.rs možete videti potvrdu uplate u roku od tri radna dana sa iznosom koji ste donirali u dinarskoj protivrednosti.
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs