Spisak uplata i isplata za korisnika:
Borislav Stanojević

Borislav Stanojević
Potrebno 14.905.263,16 din
Donatori uplatili 3.800,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 3.800,00 din
Nedostaje 14.901.463,16 din
Sve uplate 3.800,00 din
Dragica Sabatus
30.09.2022
2.000,00 din
Maja RajiĆ
10.11.2022
1.800,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs