Spisak uplata i isplata za korisnika:
Tijana Radović

Tijana Radović
Potrebno 19.757.187,37 din
Donatori uplatili 576.216,66 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 22.940,80 din
Novac na računu korisnika 553.275,86 din
Nedostaje 19.180.970,71 din
Sve uplate 576.216,66 din
SneŽana RistiĆ
23.09.2022
5.000,00 din
Mladen Stijacic via PayPal
23.09.2022
2.259,06 din
VozaČi Firme KrstiĆ
26.09.2022
30.000,00 din
Igor Pavlović
26.09.2022
970,00 din
Rade Maksimović
26.09.2022
970,00 din
Lazar Radovic
30.09.2022
6.000,00 din
Marina Adamović, Niš
03.10.2022
50.000,00 din
Nedic Nikola
10.10.2022
3.000,00 din
Predrag Milovanović
10.10.2022
600,00 din
Dragan Kuzmanović
18.10.2022
1.167,60 din
Jovica AŠĆeriĆ
24.10.2022
115.850,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
04.11.2022
147.000,00 din
Aleksandra Novakovic Miodraga
07.11.2022
1.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
95.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
88.400,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
29.000,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs