Spisak uplata i isplata za korisnika:
Tijana Radović

Tijana Radović
Potrebno 19.757.187,37 din
Donatori uplatili 711.000,94 din
Korisnik iskoristio 624.746,14 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 34.480,00 din
Novac na računu korisnika 51.774,80 din
Nedostaje 19.046.186,43 din
Sve uplate 711.000,94 din
SneŽana RistiĆ
23.09.2022
5.000,00 din
Mladen Stijacic via PayPal
23.09.2022
2.259,06 din
VozaČi Firme KrstiĆ
26.09.2022
30.000,00 din
Igor Pavlović
26.09.2022
970,00 din
Rade Maksimović
26.09.2022
970,00 din
Lazar Radovic
30.09.2022
6.000,00 din
Marina Adamović, Niš
03.10.2022
50.000,00 din
Nedic Nikola
10.10.2022
3.000,00 din
Predrag Milovanović
10.10.2022
600,00 din
Dragan Kuzmanović
18.10.2022
1.167,60 din
Jovica AŠĆeriĆ
24.10.2022
115.850,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
04.11.2022
147.000,00 din
Aleksandra Novakovic Miodraga
07.11.2022
1.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
95.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
88.400,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
29.000,00 din
Stanko TomiĆ
20.02.2023
73.434,28 din
Nikola FilipoviĆ
20.02.2023
3.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
03.03.2023
18.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
30.03.2023
7.200,00 din
Petar VeljoviĆ
22.05.2023
2.000,00 din
Goran Petrović
22.05.2023
1.200,00 din
Elizabeta Stefanovic
22.05.2023
800,00 din
Gradjanski Bojana
23.05.2023
1.050,00 din
DaliborŽivanov
23.05.2023
600,00 din
Nikolina Kosic
24.05.2023
1.000,00 din
Jelena HajdukoviĆ
27.05.2023
2.100,00 din
Uplata operatera za 04/23
07.06.2023
3.000,00 din
Uplata operatera za 05/23
10.07.2023
15.200,00 din
Uplata operatera za 06/23
19.08.2023
4.000,00 din
Uplata operatera za 07/23
18.09.2023
2.200,00 din
Sve isplate 624.746,14 din
Klinika Bolonja, Italija - operativna intervencija
25.02.2023
621.946,14 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu za intervenciju Klinika Bolonja, Italija
25.02.2023
2.800,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs