Spisak uplata i isplata za korisnika:
Jovan Memetović

Jovan Memetović
Potrebno 2.526.315,79 din
Donatori uplatili 2.402.367,36 din
Korisnik iskoristio 2.241.015,13 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 119.950,00 din
Novac na računu korisnika 41.402,23 din
Nedostaje 123.948,43 din
Sve uplate 2.402.367,36 din
Alma Abedinovic via PayPal
19.08.2022
2.259,06 din
Erol Ramadani
20.08.2022
200,00 din
Posta Za Senada Petrovic
23.08.2022
10.000,00 din
Marina Adamović, Niš
23.08.2022
60.000,00 din
AvdijeviĆ Osman
24.08.2022
52.187,00 din
Posta Za RedŽepovic Marijana
24.08.2022
4.000,00 din
BobiĆ Silvija
26.08.2022
400,00 din
Alijevic Barjam
29.08.2022
89.700,00 din
Milan Tomić
01.09.2022
1.942,00 din
PetroviĆ Senada
20.09.2022
10.000,00 din
Hamida Kubat
20.09.2022
5.000,00 din
Marina Adamović, Niš
20.09.2022
42.000,00 din
Dragana Simonovic
03.10.2022
600,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
22.000,00 din
Posta Za Simic Suzana
12.10.2022
8.000,00 din
Milan RedŽepovic
12.10.2022
150,00 din
Duro Asanovic Ajnisa Halilovic
12.10.2022
19.800,00 din
Ivana RedŽepoviĆ
13.10.2022
7.000,00 din
Marina Adamović, Niš
18.10.2022
50.000,00 din
Sandra Petrovic
21.10.2022
4.000,00 din
Ivana Rakic
03.11.2022
2.000,00 din
Tomislav NikoliĆ
03.11.2022
1.000,00 din
Darko LazoviĆ
03.11.2022
1.000,00 din
Dragana TodoroviĆ
03.11.2022
300,00 din
Marina Adamović, Niš
03.11.2022
30.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
04.11.2022
32.600,00 din
Darko TomiĆ
05.11.2022
2.000,00 din
Bojan Lukic
07.11.2022
2.000,00 din
Nevena Stevanović
07.11.2022
1.000,00 din
Ana Bakmaz
07.11.2022
500,00 din
Goran Mitrović
07.11.2022
2.913,00 din
Gordana Komazec
07.11.2022
4.855,00 din
Ljubica Todorović
08.11.2022
1.942,00 din
RedŽepovic Marijana
09.11.2022
50.000,00 din
Ivan Pešić
09.11.2022
5.840,00 din
Zoran Polić
10.11.2022
2.000,00 din
Zvezdana JezdoviĆ
10.11.2022
1.000,00 din
Stefan Rangelov
10.11.2022
1.000,00 din
BojanĐorĐeviĆ
10.11.2022
1.000,00 din
Mirjana MilutinoviĆ
10.11.2022
500,00 din
SiniŠa NikoliĆ
10.11.2022
300,00 din
Danijela PetkoviĆ
10.11.2022
200,00 din
Aleksandra Stojanović
10.11.2022
170,00 din
Danka StoŠiĆ
14.11.2022
200,00 din
Ivana ReddŽepoviĆ
17.11.2022
5.000,00 din
Petrovic Irfana
21.11.2022
50.000,00 din
Jafano PetroviĆ
22.11.2022
90.000,00 din
Vera PetroviĆ
28.11.2022
3.447,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
17.600,00 din
PetroviĆ Irfana
05.12.2022
55.000,00 din
SimiĆ Suzana
19.12.2022
6.000,00 din
DuŠko DrljaČa Ribarska 6
20.12.2022
600,00 din
Marina Adamović, Niš
27.12.2022
80.000,00 din
Humanitarna pomoć od učenika OŠ Sveti Sava Niš
29.12.2022
131.300,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
240.000,00 din
Marina Adamović, Niš
12.01.2023
32.000,00 din
NataŠa MikiĆ
13.01.2023
600,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
48.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
02.03.2023
22.400,00 din
Marina Adamović, Niš
10.03.2023
26.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
29.03.2023
22.600,00 din
Marina AdamoviĆ
03.04.2023
35.000,00 din
Dragica Plisnić
03.04.2023
300,00 din
Ljilja - drvo života Pariz
07.04.2023
1.262,30 din
Uplata operatera za 03/23
09.05.2023
8.400,00 din
Senada PetroviĆ
15.05.2023
87.000,00 din
Uplata operatera za 04/23
06.06.2023
7.600,00 din
Petrović Zumbula
07.06.2023
100.000,00 din
Petrović Zumbula
15.06.2023
170.000,00 din
SimiĆ Suzana
16.06.2023
7.000,00 din
Posta Za Petrovic Senada
21.06.2023
150.000,00 din
Ivanovic R.ivan Advokat
26.06.2023
24.000,00 din
Petrović Zumbula
28.06.2023
1.000,00 din
RedŽepovic Marijana
30.06.2023
50.500,00 din
Zumbula Petrović
10.07.2023
100.000,00 din
Uplata operatera za 05/23
15.07.2023
13.200,00 din
Petrović Zumbula
09.08.2023
116.000,00 din
Uplata operatera za 06/23
19.08.2023
13.400,00 din
RedŽepovic Marijana
13.09.2023
75.000,00 din
Uplata operatera za 07/23
16.09.2023
6.400,00 din
Uplata operatera za 08/23
13.10.2023
4.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.10.2023
24.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.10.2023
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
18.10.2023
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
23.10.2023
12.000,00 din
Uplata operatera za 09/23
14.11.2023
3.200,00 din
Sve isplate 2.241.015,13 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godine
01.11.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
485,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2022. godine
01.01.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
Bolnica MLP Saglik Hizmentleri A.S. Istanbul, Turska - matične ćelije
15.09.2023
2.227.750,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu
15.09.2023
5.640,13 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine
01.10.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs