Spisak uplata i isplata za korisnika:
Kristina Obradović

Kristina Obradović
Potrebno 12.631.578,95 din
Donatori uplatili 162.786,61 din
Korisnik iskoristio 2.975,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 2.054,30 din
Novac na računu korisnika 157.757,31 din
Nedostaje 12.468.792,34 din
Sve uplate 162.786,61 din
Goran JagliĆ
17.08.2022
2.500,00 din
Milan Milutin
21.09.2022
1.000,00 din
Posta Za Simic Tanja
26.09.2022
2.700,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
2.800,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
04.11.2022
9.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
17.600,00 din
Tomislav Sic via PayPal
08.12.2022
2.259,06 din
Slobodan RistiĆ
14.12.2022
557,55 din
SvetlanaĐarmati
15.12.2022
500,00 din
MarijaŽiviĆ
16.12.2022
700,00 din
Ana Jovanovic
26.12.2022
500,00 din
Milan Tampolja
28.12.2022
970,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
11.400,00 din
Dunja Stojanac
10.01.2023
3.000,00 din
Marko Markovic
23.01.2023
2.500,00 din
Posta Za Vesna Lukic
23.01.2023
500,00 din
Radmila Stojanovic
30.01.2023
300,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
104.000,00 din
Sve isplate 2.975,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godine
01.11.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2022. godine
01.01.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs