Spisak uplata i isplata za korisnika:
Marina Adamović

Marina Adamović
Potrebno 10.000.000,00 din
Donatori uplatili 3.324.121,53 din
Korisnik iskoristio 3.144.570,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 79.859,05 din
Novac na računu korisnika 99.692,48 din
Nedostaje 6.675.878,47 din
Sve uplate 3.324.121,53 din
Marina Adamović, Niš
01.08.2022
500,00 din
Marina Adamović, Niš
02.08.2022
9.000,00 din
Marina Adamović, Niš
03.08.2022
7.500,00 din
Marina Adamović, Niš
05.08.2022
10.500,00 din
Marina Adamović, Niš
06.08.2022
10.000,00 din
Milena Ugresic via PayPal
07.08.2022
1.129,53 din
Marina Adamović, Niš
08.08.2022
14.000,00 din
Marina Adamović, Niš
08.08.2022
8.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.08.2022
9.500,00 din
Marina AdamoviĆ
11.08.2022
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.08.2022
8.500,00 din
Marina AdamoviĆ
15.08.2022
12.500,00 din
Stefan Simonovic
15.08.2022
2.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.08.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.08.2022
9.900,00 din
Marina AdamoviĆ
18.08.2022
35.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.08.2022
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
20.08.2022
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.08.2022
10.400,00 din
Marina AdamoviĆ
22.08.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
23.08.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.08.2022
8.400,00 din
Marina AdamoviĆ
26.08.2022
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.08.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
29.08.2022
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
31.08.2022
9.500,00 din
Marina AdamoviĆ
01.09.2022
9.700,00 din
Marina AdamoviĆ
03.09.2022
21.000,00 din
Marina AdamoviĆ
05.09.2022
16.500,00 din
Marina AdamoviĆ
06.09.2022
12.500,00 din
Marina AdamoviĆ
07.09.2022
8.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.09.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
10.09.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.09.2022
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.09.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.09.2022
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
14.09.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
15.09.2022
33.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.09.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.09.2022
42.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.09.2022
4.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.09.2022
20.000,00 din
Marina Adamović, Niš
20.09.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.09.2022
17.900,00 din
Marina AdamoviĆ
23.09.2022
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.09.2022
16.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.09.2022
21.800,00 din
Marina AdamoviĆ
26.09.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.09.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
28.09.2022
10.000,00 din
Urosevic Snezana
28.09.2022
2.000,00 din
Marina AdamoviĆ
30.09.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
01.10.2022
22.000,00 din
Marina Adamović, Niš
03.10.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
04.10.2022
11.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
6.400,00 din
Marina AdamoviĆ
05.10.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
06.10.2022
7.000,00 din
Marina AdamoviĆ
08.10.2022
50.000,00 din
Marina AdamoviĆ
10.10.2022
12.500,00 din
Laza I Sara
10.10.2022
5.000,00 din
Marina AdamoviĆ
11.10.2022
7.500,00 din
Marina AdamoviĆ
13.10.2022
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.10.2022
1.700,00 din
Marina AdamoviĆ
15.10.2022
32.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.10.2022
20.500,00 din
Marina AdamoviĆ
17.10.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
18.10.2022
11.000,00 din
Ivan Stajić
18.10.2022
5.838,00 din
Marina AdamoviĆ
21.10.2022
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.10.2022
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.10.2022
11.050,00 din
Marina AdamoviĆ
25.10.2022
16.000,00 din
Marina Adamović, Niš
26.10.2022
8.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.10.2022
6.200,00 din
Marina AdamoviĆ
28.10.2022
12.500,00 din
Marina AdamoviĆ
29.10.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
31.10.2022
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
31.10.2022
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
02.11.2022
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
04.11.2022
20.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
05.11.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
05.11.2022
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
07.11.2022
5.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.11.2022
7.500,00 din
Marina AdamoviĆ
10.11.2022
4.700,00 din
Marina AdamoviĆ
12.11.2022
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.11.2022
8.000,00 din
Marina AvramoviĆ
14.11.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
15.11.2022
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.11.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
18.11.2022
13.500,00 din
Marina AdamoviĆ
21.11.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
21.11.2022
7.500,00 din
Marina AdamoviĆ
23.11.2022
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
24.11.2022
10.000,00 din
StevanoviĆ Ivan
25.11.2022
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
25.11.2022
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
28.11.2022
12.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
7.000,00 din
Marina Adamović, Niš
30.11.2022
5.500,00 din
Marina AdamoviĆ
02.12.2022
8.000,00 din
Marina AdamoviĆ
03.12.2022
13.500,00 din
Marina AdamoviĆ
05.12.2022
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
05.12.2022
5.500,00 din
Marina AdamoviĆ
07.12.2022
8.000,00 din
Marina Adamović, Niš
09.12.2022
10.300,00 din
Marina Adamović, Niš
10.12.2022
12.500,00 din
Danijela El Sayed PayPal
12.12.2022
16.614,00 din
Marina AdamoviĆ
13.12.2022
5.200,00 din
Marina Adamović, Niš
15.12.2022
21.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.12.2022
12.000,00 din
Dragana Zdravkovic
16.12.2022
250,00 din
Marina AdamoviĆ
19.12.2022
8.500,00 din
Marina AdamoviĆ
20.12.2022
11.000,00 din
Dragana Zdravkovic
22.12.2022
200,00 din
Marina AdamoviĆ
24.12.2022
62.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.12.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.12.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
28.12.2022
13.000,00 din
Sonja IliĆ
28.12.2022
500,00 din
Marina AdamoviĆ
29.12.2022
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
30.12.2022
60.000,00 din
Marina AdamoviĆ
31.12.2022
61.000,00 din
Marina AdamoviĆ
04.01.2023
16.000,00 din
Marina AdamoviĆ
04.01.2023
15.500,00 din
Marina AdamoviĆ
04.01.2023
11.500,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
05.01.2023
17.500,00 din
Marina AdamoviĆ
09.01.2023
21.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.01.2023
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.01.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.01.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
14.01.2023
20.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.01.2023
8.500,00 din
Marina AdamoviĆ
16.01.2023
6.500,00 din
Marina AdamoviĆ
17.01.2023
11.500,00 din
Uplata Gotovine: Fondacija- Humanost Bez Granica
17.01.2023
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
18.01.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.01.2023
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
20.01.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
21.01.2023
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
23.01.2023
16.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.01.2023
13.000,00 din
Filip RanĐelovic Cas Projekat
24.01.2023
12.100,00 din
Marina AdamoviĆ
25.01.2023
19.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.01.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.01.2023
10.000,00 din
Luka MiĆoviĆ
28.01.2023
5.400,00 din
Marina AdamoviĆ
30.01.2023
16.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
03.02.2023
22.000,00 din
Marina AdamoviĆ
06.02.2023
15.000,00 din
Bojan Kordulup
06.02.2023
300,00 din
Marina AdamoviĆ
08.02.2023
9.000,00 din
Marina Adamović, Niš
10.02.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.02.2023
24.000,00 din
Marina AdamoviĆ
14.02.2023
12.500,00 din
Marina AdamoviĆ
17.02.2023
35.000,00 din
Marina AdamoviĆ
20.02.2023
33.500,00 din
Marina AdamoviĆ
20.02.2023
30.000,00 din
Marina AdamoviĆ
20.02.2023
1.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.02.2023
24.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.02.2023
26.000,00 din
Marina AdamoviĆ
25.02.2023
17.000,00 din
Marina Adamovic
27.02.2023
26.840,00 din
Marina AdamoviĆ
27.02.2023
6.500,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
02.03.2023
10.600,00 din
Marina AdamoviĆ
04.03.2023
20.000,00 din
Marina AdamoviĆ
06.03.2023
20.000,00 din
Marina AdamoviĆ
07.03.2023
16.000,00 din
Olgica KrstiĆ
07.03.2023
5.000,00 din
Marina AdamoviĆ
08.03.2023
30.000,00 din
Marina AdamoviĆ
11.03.2023
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.03.2023
12.500,00 din
Nikola Marinkovic
13.03.2023
4.500,00 din
Marina AdamoviĆ
14.03.2023
9.500,00 din
Marina AdamoviĆ
15.03.2023
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
18.03.2023
16.000,00 din
Marina AdamoviĆ
20.03.2023
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.03.2023
8.500,00 din
Marina AdamoviĆ
23.03.2023
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.03.2023
29.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.03.2023
23.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
29.03.2023
5.600,00 din
Marina AdamoviĆ
30.03.2023
27.000,00 din
Marina AdamoviĆ
06.04.2023
13.900,00 din
Marina AdamoviĆ
24.04.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
25.04.2023
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.04.2023
20.500,00 din
Uplata operatera za 03/23
10.05.2023
4.400,00 din
Marija Smiljković
17.05.2023
1.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.05.2023
2.000,00 din
Marina AdamoviĆ
20.05.2023
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.05.2023
1.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.05.2023
32.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.05.2023
11.000,00 din
Uplata operatera za 04/23
06.06.2023
4.200,00 din
Marina Adamović, Niš
07.06.2023
5.000,00 din
Marina AdamoviĆ
08.06.2023
8.000,00 din
Selma Hamzic
13.06.2023
500,00 din
Posta Za Sonja Vukmirovic
19.06.2023
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.06.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.06.2023
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
28.06.2023
16.000,00 din
Strahinja Ginić
29.06.2023
1.000,00 din
Marina AdamoviĆ
30.06.2023
64.000,00 din
Marina AdamoviĆ
30.06.2023
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
01.07.2023
20.000,00 din
Marina AdamoviĆ
03.07.2023
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
03.07.2023
5.800,00 din
Marina AdamoviĆ
07.07.2023
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
10.07.2023
16.000,00 din
Marina AdamoviĆ
11.07.2023
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.07.2023
18.000,00 din
Marina AdamoviĆ
15.07.2023
25.000,00 din
Uplata operatera za 05/23
19.07.2023
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.07.2023
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
28.07.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
31.07.2023
20.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.08.2023
17.000,00 din
Uplata operatera za 06/23
17.08.2023
2.200,00 din
Marina AdamoviĆ
19.08.2023
23.000,00 din
Marina AdamoviĆ
21.08.2023
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
23.08.2023
7.000,00 din
Marina AdamoviĆ
25.08.2023
18.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.08.2023
15.000,00 din
Sarancic Milos
29.08.2023
1.200,00 din
Marina AdamoviĆ
30.08.2023
15.000,00 din
Marina Adamović, Niš
31.08.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
02.09.2023
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
04.09.2023
6.500,00 din
Marina AdamoviĆ
05.09.2023
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
07.09.2023
17.300,00 din
Marina AdamoviĆ
09.09.2023
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
11.09.2023
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.09.2023
17.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.09.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
15.09.2023
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.09.2023
12.000,00 din
Uplata operatera za 07/23
16.09.2023
2.600,00 din
Marina AdamoviĆ
18.09.2023
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.09.2023
7.000,00 din
Marina AdamoviĆ
21.09.2023
18.000,00 din
Marina AdamoviĆ
23.09.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
25.09.2023
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
25.09.2023
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
28.09.2023
26.000,00 din
Marina AdamoviĆ
29.09.2023
21.000,00 din
Sve isplate 3.144.570,00 din
Donacija za Nikolu Stakića
11.08.2022
55.000,00 din
donacija za Zoricu Dragojlović
18.08.2022
60.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
24.08.2022
60.000,00 din
donacija za Vukana Vidojevića
31.08.2022
50.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
485,00 din
donacija za Ognjena Milčića
06.09.2022
45.000,00 din
donacija za Anđelu Stanišić
09.09.2022
50.000,00 din
donacija za Roditeljska kuća Zvončica
14.09.2022
30.000,00 din
donacija za Srđana Jovanovića
17.09.2022
50.000,00 din
donacija za Teodoru Kostadinović
21.09.2022
50.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
21.09.2022
42.000,00 din
donacija za Danku Papić
28.09.2022
50.000,00 din
donacija za Ognjena Milčića
28.09.2022
21.800,00 din
donacija za Teodoru Kostadinović
30.09.2022
40.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
405,00 din
donacija za Tijanu Radović
04.10.2022
50.000,00 din
donacija za Danila Nikolića
08.10.2022
50.000,00 din
donacija za Strahinju Kavaza
12.10.2022
50.000,00 din
donacija za Janu Pavlović
19.10.2022
50.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
19.10.2022
50.000,00 din
donacija za Danila Nikolića
26.10.2022
50.000,00 din
donacija za Bojana Kocića
29.10.2022
40.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godine
01.11.2022
405,00 din
donacija za Jovana Memetovića
04.11.2022
30.000,00 din
donacija za Janu Pavlović
04.11.2022
30.000,00 din
donacija za Nikolu Milošević
09.11.2022
50.000,00 din
donacija za Nataliju Stevanović
16.11.2022
40.000,00 din
donacija za Ognjena Milčića
22.11.2022
40.000,00 din
donacija za Tijanu i Emiliju Mojsilović
29.11.2022
50.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
485,00 din
donacija za Jelisavetu Jovanović
02.12.2022
20.000,00 din
donacija za Janu Pavlović
08.12.2022
50.000,00 din
donacija za Ognjena Milčića
16.12.2022
36.000,00 din
donacija za Kristinu Ćirić
22.12.2022
50.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
28.12.2022
80.000,00 din
donacija za Janu Pavlović
31.12.2022
37.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2022. godine
01.01.2023
485,00 din
donacija za Nikolu Miloševića
06.01.2023
70.000,00 din
donacija za Srđana Jovanovića
06.01.2023
70.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
13.01.2023
32.000,00 din
donacija za Srđana Jovanovića
19.01.2023
8.000,00 din
donacija za Lazara Živanovića
24.01.2023
50.000,00 din
donacija za Teodora Kostadinović
24.01.2023
50.000,00 din
donacija za Kristinu Ćirić
26.01.2023
20.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
405,00 din
donacija za Marinu Đorđević
02.02.2023
85.000,00 din
donacija za Marinu Đorđević
10.02.2023
50.000,00 din
donacija za Marinu Đorđević
22.02.2023
150.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine
01.03.2023
485,00 din
donacija za Marinu Đorđević
01.03.2023
50.000,00 din
donacija za Anđelu Mišić
01.03.2023
50.000,00 din
donacija za Danila Nikolića
08.03.2023
50.000,00 din
donacija za Janu Pavlović
11.03.2023
26.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
11.03.2023
26.000,00 din
donacija za Janu Pavlović
17.03.2023
50.000,00 din
donacija za Nemanju Živića
23.03.2023
30.000,00 din
donacija za Danka Papić
28.03.2023
50.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
485,00 din
donacija za Aleksandar Stanojević
01.04.2023
50.000,00 din
donacija za Nemanja Živić
08.04.2023
20.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
donacija za Latinku Đorđević
05.05.2023
47.000,00 din
donacija za Dejana Stojanovića
23.05.2023
19.000,00 din
donacija za Olivera Fehir
01.06.2023
40.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
donacija za Olivera Fehir
10.06.2023
10.000,00 din
donacija za Latinka Đorđević
10.06.2023
10.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
485,00 din
donacija za Zoricu Dragojlović
05.07.2023
150.000,00 din
donacija za Zoricu Dragojlović
19.07.2023
95.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
485,00 din
donacija za Zoricu Dragojlović
02.08.2023
50.000,00 din
donacija za Oliveru Fehir
23.08.2023
55.000,00 din
Prenos sredstava za Olivera Fehir
30.08.2023
40.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
485,00 din
donacija za Milu Mitić
07.09.2023
50.000,00 din
Donacija za Olivera Fehir
09.09.2023
28.000,00 din
Povraćaj pozajmice za Fonda Lazara i Marine
22.09.2023
100.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine
01.10.2023
485,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs