Spisak uplata i isplata za korisnika:
Ljubiša Janković

Ljubiša Janković
Potrebno 1.050.107,00 din
Donatori uplatili 83.459,06 din
Korisnik iskoristio 5.950,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 2.687,59 din
Novac na računu korisnika 74.821,47 din
Nedostaje 966.647,94 din
Sve uplate 83.459,06 din
Marija Stavrov
03.08.2022
400,00 din
Andrea Nađ
05.08.2022
1.000,00 din
Ivana Rakocevic
08.08.2022
1.300,00 din
Aleksandar StefanoviĆ
02.09.2022
1.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
13.600,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
05.11.2022
9.200,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
11.600,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
2.400,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
3.200,00 din
Dejan Stojanovic via PayPal
01.03.2023
2.259,06 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
02.03.2023
2.000,00 din
Uplata operatera za 03/23
09.05.2023
3.400,00 din
Uplata operatera za 04/23
06.06.2023
2.400,00 din
Uplata operatera za 05/23
15.07.2023
5.600,00 din
Uplata operatera za 06/23
19.08.2023
1.800,00 din
Uplata operatera za 08/23
13.10.2023
2.000,00 din
Uplata operatera za 10/23
29.12.2023
3.600,00 din
Uplata operatera za 11/23
19.01.2024
3.000,00 din
Aleksandar StefanoviĆ
01.02.2024
500,00 din
Uplata operatera za 12/23
13.02.2024
4.200,00 din
Uplata operatera za 01/24
19.03.2024
4.200,00 din
Uplata operatera za 02/24
02.04.2024
4.800,00 din
Sve isplate 5.950,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godine
01.11.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs