Spisak uplata i isplata za korisnika:
Ljubiša Janković

Ljubiša Janković
Potrebno 1.050.107,00 din
Donatori uplatili 43.700,00 din
Korisnik iskoristio 2.380,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 1.905,00 din
Novac na računu korisnika 39.415,00 din
Nedostaje 1.006.407,00 din
Sve uplate 43.700,00 din
Marija Stavrov
03.08.2022
400,00 din
Andrea Nađ
05.08.2022
1.000,00 din
Ivana Rakocevic
08.08.2022
1.300,00 din
Aleksandar StefanoviĆ
02.09.2022
1.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
13.600,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
05.11.2022
9.200,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
11.600,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
2.400,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
3.200,00 din
Sve isplate 2.380,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godine
01.11.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs