Spisak uplata i isplata za korisnika:
Stevan Kalinović

Stevan Kalinović
Potrebno 1.484.210,53 din
Donatori uplatili 39.160,00 din
Korisnik iskoristio 6.545,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 1.608,00 din
Novac na računu korisnika 31.007,00 din
Nedostaje 1.445.050,53 din
Sve uplate 39.160,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
07.09.2022
4.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
6.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 09/22
05.11.2022
3.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
3.000,00 din
TanjaŠkobić
06.12.2022
1.400,00 din
Stefan Rangelov
08.12.2022
1.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22
04.01.2023
1.200,00 din
Milos Stojanovic Negotin
27.01.2023
3.760,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22
30.01.2023
3.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
02.03.2023
2.600,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
29.03.2023
2.200,00 din
Igor MilikiĆ
04.04.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 05/23
15.07.2023
4.000,00 din
Igor MilikiĆ
09.08.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 07/23
16.09.2023
2.000,00 din
Sve isplate 6.545,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godine
01.11.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2022. godine
01.01.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine
01.10.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs