Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Vuk Karadžić - Lipe

O.Š. Vuk Karadžić - Lipe
Potrebno 379.578,95 din
Donatori uplatili 33.400,00 din
Korisnik iskoristio 1.190,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 32.210,00 din
Nedostaje 346.178,95 din
Sve uplate 33.400,00 din
Minel Enim d.o.o. - Smederevo
02.04.2018
30.000,00 din
Info Home System d.o.o. - Smederevo
02.04.2018
3.000,00 din
MTS operater
08.05.2018
400,00 din
Sve isplate 1.190,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec april
03.05.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs