Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Jovan Dučić - Kraljevo, Roćevići

O.Š. Jovan Dučić - Kraljevo, Roćevići
Potrebno 827.368,42 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 827.368,42 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs