Spisak uplata i isplata za korisnika:
Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Đuro Salaj" - Beograd

Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Đuro Salaj" - Beograd
Potrebno 473.842,11 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 473.842,11 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs