Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Ljubivoje Bajić - Medveđa

O.Š. Ljubivoje Bajić - Medveđa
Potrebno 489.473,68 din
Donatori uplatili 500,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 500,00 din
Nedostaje 488.973,68 din
Sve uplate 500,00 din
MTS operater
08.05.2018
500,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs