Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Jovan Jovanović Zmaj - Malča, Niš

O.Š. Jovan Jovanović Zmaj - Malča, Niš
Potrebno 413.684,21 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 413.684,21 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs