Spisak uplata i isplata za korisnika:
Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena - Niš

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena - Niš
Potrebno 944.336,84 din
Donatori uplatili 12.000,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 11.405,00 din
Nedostaje 932.336,84 din
Sve uplate 12.000,00 din
Marina Adamović, Niš
01.08.2022
12.000,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs