Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Radivoj Popović - Zemun

O.Š. Radivoj Popović - Zemun
Potrebno 4.206.712,63 din
Donatori uplatili 5.600,00 din
Korisnik iskoristio 1.785,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 3.815,00 din
Nedostaje 4.201.112,63 din
Sve uplate 5.600,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri
14.02.2022
800,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
02.03.2023
1.800,00 din
Uplata operatera za 05/23
20.07.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 11/23
31.01.2024
2.000,00 din
Sve isplate 1.785,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2022. godine
01.03.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs