Sve isplate

01.06.2023. 290.743,45 din
Katarina Petrović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Pomoć u borbi protiv raka dojke Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Kristina Obradović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
FONDACIJA - humanost bez granica Bigznet d.o.o., Zemun Polje - kancelarijski materijal 14.825,76 din
FONDACIJA - humanost bez granica Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 405,00 din
FONDACIJA - humanost bez granica Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 120,00 din
Ljubiša Janković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Vukan Vidojević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Marina Adamović donacija za Olivera Fehir 40.000,00 din
Marina Adamović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Srđan Jovanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 405,00 din
Srđan Jovanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 115,00 din
Anastasija Stamenković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 60,00 din
Porodica Minić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Ognjen Milčić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 160,00 din
Braća Aleksandar i Darko Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Ilija Milanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Ilija Milanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 115,00 din
Viktor Jović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Udruženje roditelja dece obolela od malignih i drugih retkih bolesti Ortopedija Novi život, Beograd - dušeci za Institut majka i dete 153.120,00 din
Udruženje roditelja dece obolela od malignih i drugih retkih bolesti Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Udruženje roditelja dece obolela od malignih i drugih retkih bolesti Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 60,00 din
Natalija Stevanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Lazar Vujović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Lazar Vujović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 60,00 din
Mina i Mihailo Jovanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Mina i Mihailo Jovanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 180,00 din
Kristina Ćirić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 342,75 din
Kristina Ćirić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 405,00 din
Ognjen Jerković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Jovan Memetović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Miloš Milosavljević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Zorica Dragojlović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Jakov Dučić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Jakov Dučić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 70,00 din
Anđela Petrović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 130,00 din
Strahinja Ginić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 60,00 din
Strahinja Ginić Apoteksarska ustanova Neven, Jagodina - medicinska sredstva 8.580,00 din
Danilo Nikolić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 240,00 din
Danka Papić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 80,00 din
Jana Pavlović Apotekarska ustanova Medikament, Niš - lekovi 35.784,94 din
Jana Pavlović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 35,00 din
Nikolina Ćirić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Jelisaveta Jovanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Đurđina Miljković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Dragana Prosinger Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Nađa Nogić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Mia Mujadžić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Lazar Živanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Lazar Lazarević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Nikolina Stojanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Nikolina Stojanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 35,00 din
Anđela Mišić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Jelena Despotovski Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Marina Đorđević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Helena Živković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Helena Živković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 355,00 din
Udruženje Humano srce Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Taša Vučković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Đulnaz Smakaj Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Nikolina Nerandžić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Metodije Vuković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Maksim Ilić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Lazar Stojanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Nemanja Živić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Braco Vuković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Sloboda i Vjera Vukosav Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
David Pantić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Stefan Mitov Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Latinka Đorđević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Novak Ćuruvija Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Marko Kovandžić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Vasilije Kitić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Lorena Dimitrijević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Aleksandar Garić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Olivera Fehir Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 595,00 din
Aleksandar Stanojević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Aleksandar Stanojević Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2023. 60,00 din
Anastasija Stamenković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Dejan Stojanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Ikonija Janjić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Ivan Stevanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Borjana Kozomara Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Ognjen Marinković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Slavko i Vuk Tolmač Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 485,00 din
Magdalena Vlaški Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine 405,00 din
31.05.2023. 95.319,04 din
Sloboda i Vjera Vukosav Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Nikolina Stojanović S.A.B. - Trade d.o.o., Niš - kupovina goriva 2.730,00 din
Helena Živković Opšta bolnica BioCell Hospital, Novi Beograd - medicinske usluge 26.600,00 din
Helena Živković Opšta bolnica BioCell Hospital, Novi Beograd - analize 6.000,00 din
Mina i Mihailo Jovanović AU TG Pharma Medico, Loznica - lekovi 4.318,13 din
Jakov Dučić MD Wagen d.o.o., Kosjerić - kupovina goriva 13.320,00 din
Jakov Dučić Niš - ekspres, Niš - mesečna karta radi odlaska na terapije 13.790,00 din
Anastasija Stamenković AU DR. Max, Beograd - medicinska sredstva i lekovi 18.870,43 din
Sloboda i Vjera Vukosav OD Spectrum Centar za ranu razvojnu podršku, Mostar - procena senzorne integracije 7.240,48 din
30.05.2023. 524.667,00 din
Srđan Jovanović Medef centar za dečiju neuropsihologiju , Banja Koviljača - rehabilitacioni tretmani 75.600,00 din
Srđan Jovanović TR KliKlak, Niš - oprema 15.849,00 din
Helena Živković Opšta bolnica BioCell Hospital, Novi Beograd - pregledi 28.800,00 din
Helena Živković Sibirski proizvodi SZS S. Delić, Čačak - suplementi 14.384,00 din
Helena Živković Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 3.100,00 din
Aleksandar Stanojević DN Petrol Energy d.o.o., Vladičin Han - kupovina goriva 7.785,00 din
Anđela Petrović Simbex NS d.o.o., Novi Sad - medicinski materijal 15.021,00 din
Đorđe Gavrilović Poliklinika Orto - MD, Novi Sad - neurološka rehabilitacija 188.128,00 din
Đorđe Gavrilović Stomatološka ordinacija Aranđelovac - stomatološke usluge 176.000,00 din
27.05.2023. 128.194,00 din
Lazar Vujović Apoteka Beograd - lekovi 10.187,50 din
Danilo Nikolić Mihajlović d.o.o., Paraćin - kupovina goriva 9.696,50 din
Helena Živković LLC NIMCare Neuroimmunology - konsultacije 55.000,00 din
Helena Živković Sibirski proizvodi SZS S. Delić, Čačak - suplementi 23.310,00 din
Bojan Kocić donacija 30.000,00 din
26.05.2023. 686.850,00 din
Ilija Milanović Just Click PR, Novi Sad - smeštaj radi odlaska na fizikalne terapije 76.650,00 din
Helena Živković Ana Matić PR Logoimperum, Čačak - logopedsko defektološki tretmani 31.200,00 din
Danilo Nikolić Poliklinika Citilab, Beograd - analize 39.000,00 din
Danka Papić prenos sredstava 520.000,00 din
Anđela Petrović Ferum S.M. d.o.o., Smederevo - kupovina goriva 20.000,00 din
25.05.2023. 481.461,10 din
Ilija Milanović Savka Vujasin Nužda PR Apoteka, Novi Sad - lekovi 2.210,00 din
FONDACIJA - humanost bez granica SD Crvena Zvezda, Beograd - komunalije za 04/23 2.369,30 din
Mina i Mihailo Jovanović AU TG Pharma Medico, Loznica - lekovi 7.831,80 din
Helena Živković Sibirski proizvodi SZS S. Delić, Čačak - suplementi 12.050,00 din
Kristina Ćirić Poliklinika Neuromedic grupa +, Niš - neurobotska neurorehabilitacija 457.000,00 din
23.05.2023. 507.162,86 din
Mina i Mihailo Jovanović AU TG Pharma Medico, Loznica - doplata lekovi 627,46 din
Marina Adamović donacija za Dejana Stojanovića 19.000,00 din
Danka Papić SZTR Momčilović, Šid - troškovi sahrane 100.000,00 din
Kosta Spasojević Leos Turizm, Turska - smeštaj radi odlaska u bolnicu na tretman matičnim ćelijama 82.600,00 din
Kosta Spasojević Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Danilo Nikolić Opšta bolnica BioCell Hospital, Novi Beograd - medicinske usluge 284.010,00 din
Danilo Nikolić StanNaDan d.o.o., Novi Beograd - smeštaj radi odlaska na preglede u bolnicu 18.415,40 din
Metodije Vuković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 60,00 din
21.05.2023. 925,00 din
Danka Papić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 80,00 din
Udruženje Svici u mraku Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 140,00 din
Maksim Gavrilović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 35,00 din
Đurđina Miljković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 60,00 din
Helena Živković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 60,00 din
Srđan Jovanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 190,00 din
Mina i Mihailo Jovanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 60,00 din
Ognjen Jerković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 60,00 din
Lazar Vujović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 60,00 din
Ilija Milanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2023. 180,00 din
20.05.2023. 202.960,65 din
Ilija Milanović Bobar Beška d.o.o., Novi Sad - kupovina goriva 17.640,00 din
Ilija Milanović DM Drogerie Markt d.o.o., Beograd - pelene za decu i suplementi 24.047,00 din
Mina i Mihailo Jovanović AU TG Pharma Medico, Loznica - lekovi 8.799,87 din
FONDACIJA - humanost bez granica Uplate na račune korisnika 34.391,22 din
Helena Živković AU Neofarm, Čačak - lekovi 14.022,56 din
Udruženje Svici u mraku JKP Bukulja, Aranđelovac - priključak za vodu 48.360,00 din
Danka Papić UR Gurman, Šid - troškovi sahrane 50.400,00 din
Maksim Gavrilović Aqualab, Novi Sad - laboratorijske analize 5.300,00 din
18.05.2023. 19.690,48 din
Sloboda i Vjera Vukosav OD Spectrum Centar za ranu razvojnu podršku, Mostar - procena senzorne integracije 7.240,48 din
Sloboda i Vjera Vukosav Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Srđan Jovanović Opšta Bolnica Acibadem Bel Medic, Beograd - pregled neurologa 10.000,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs