Spisak uplata i isplata za korisnika:
Jovan Memetović

Jovan Memetović
Potrebno 1.263.157,89 din
Donatori uplatili 275.429,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 274.834,00 din
Nedostaje 987.728,89 din
Sve uplate 275.429,00 din
Alma Abedinovic via PayPal - 20 EUR NEPROKNJIŽENO
19.08.2022
0,00 din
Erol Ramadani
20.08.2022
200,00 din
Posta Za Senada Petrovic
23.08.2022
10.000,00 din
Marina Adamović, Niš
23.08.2022
60.000,00 din
AvdijeviĆ Osman
24.08.2022
52.187,00 din
Posta Za RedŽepovic Marijana
24.08.2022
4.000,00 din
BobiĆ Silvija
26.08.2022
400,00 din
Alijevic Barjam
29.08.2022
89.700,00 din
Milan Tomić
01.09.2022
1.942,00 din
PetroviĆ Senada
20.09.2022
10.000,00 din
Hamida Kubat
20.09.2022
5.000,00 din
Marina Adamović, Niš
20.09.2022
42.000,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs