Spisak uplata i isplata za korisnika:
Kristina Ćirić

Kristina Ćirić
Potrebno 1.090.526,32 din
Donatori uplatili 21.233,04 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 20.638,04 din
Nedostaje 1.069.293,28 din
Sve uplate 21.233,04 din
Marija AndonoviĆ
10.08.2022
1.000,00 din
Ivana Đorđević
12.08.2022
1.946,00 din
Stefan MiliĆ
18.08.2022
100,00 din
Milan Milosevic
23.08.2022
8.000,00 din
Ninoslav PanČiĆ
23.08.2022
100,00 din
Milena Jovan NikoliĆ
25.08.2022
300,00 din
Bojan NovakoviĆ
02.09.2022
1.500,00 din
Aleksandar ToŠiĆ
02.09.2022
427,00 din
Arsenije Karamarkovic
05.09.2022
247,04 din
Đorđe Stanisavljević
08.09.2022
1.000,00 din
Tomislav NikoliĆ
08.09.2022
1.000,00 din
Almir Halili
09.09.2022
200,00 din
Anonimna Donacija
10.09.2022
1.000,00 din
Goran Mitrović
15.09.2022
2.913,00 din
Vladica Golubović
19.09.2022
1.500,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs