Spisak uplata i isplata za korisnika:
Marina Adamović

Marina Adamović
Potrebno 10.000.000,00 din
Donatori uplatili 598.100,00 din
Korisnik iskoristio 492.485,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 105.615,00 din
Nedostaje 9.401.900,00 din
Sve uplate 598.100,00 din
Marina Adamović, Niš
01.08.2022
500,00 din
Marina Adamović, Niš
02.08.2022
9.000,00 din
Marina Adamović, Niš
03.08.2022
7.500,00 din
Marina Adamović, Niš
05.08.2022
10.500,00 din
Marina Adamović, Niš
06.08.2022
10.000,00 din
Milena Ugresic via PayPal - 10 EUR NEPROKNJIŽENO
07.08.2022
0,00 din
Marina Adamović, Niš
08.08.2022
14.000,00 din
Marina Adamović, Niš
08.08.2022
8.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.08.2022
9.500,00 din
Marina AdamoviĆ
11.08.2022
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.08.2022
8.500,00 din
Marina AdamoviĆ
15.08.2022
12.500,00 din
Stefan Simonovic
15.08.2022
2.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.08.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.08.2022
9.900,00 din
Marina AdamoviĆ
18.08.2022
35.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.08.2022
10.500,00 din
Marina AdamoviĆ
20.08.2022
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.08.2022
10.400,00 din
Marina AdamoviĆ
22.08.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
23.08.2022
11.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.08.2022
8.400,00 din
Marina AdamoviĆ
26.08.2022
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
27.08.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
29.08.2022
9.000,00 din
Marina AdamoviĆ
31.08.2022
9.500,00 din
Marina AdamoviĆ
01.09.2022
9.700,00 din
Marina AdamoviĆ
03.09.2022
21.000,00 din
Marina AdamoviĆ
05.09.2022
16.500,00 din
Marina AdamoviĆ
06.09.2022
12.500,00 din
Marina AdamoviĆ
07.09.2022
8.000,00 din
Marina AdamoviĆ
09.09.2022
12.000,00 din
Marina AdamoviĆ
10.09.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.09.2022
15.000,00 din
Marina AdamoviĆ
12.09.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
13.09.2022
13.000,00 din
Marina AdamoviĆ
14.09.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
15.09.2022
33.000,00 din
Marina AdamoviĆ
16.09.2022
14.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.09.2022
42.000,00 din
Marina AdamoviĆ
17.09.2022
4.000,00 din
Marina AdamoviĆ
19.09.2022
20.000,00 din
Marina Adamović, Niš
20.09.2022
10.000,00 din
Marina AdamoviĆ
22.09.2022
17.900,00 din
Marina AdamoviĆ
23.09.2022
6.000,00 din
Marina AdamoviĆ
24.09.2022
16.000,00 din
Marina AdamoviĆ
26.09.2022
21.800,00 din
Marina AdamoviĆ
26.09.2022
12.000,00 din
Sve isplate 492.485,00 din
Donacija za Nikolu Stakića
11.08.2022
55.000,00 din
donacija za Zoricu Dragojlović
18.08.2022
60.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
24.08.2022
60.000,00 din
donacija za Vukana Vidojevića
31.08.2022
50.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
485,00 din
donacija za Ognjena Milčića
06.09.2022
45.000,00 din
donacija za Anđelu Stanišić
09.09.2022
50.000,00 din
donacija za Roditeljska kuća Zvončica
14.09.2022
30.000,00 din
donacija za Srđana Jovanovića
17.09.2022
50.000,00 din
donacija za Teodoru Kostadinović
21.09.2022
50.000,00 din
donacija za Jovana Memetovića
21.09.2022
42.000,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs