Spisak uplata i isplata za korisnika:
Natalija Stevanović

Natalija Stevanović
Potrebno 23.157.894,74 din
Donatori uplatili 64.590,00 din
Korisnik iskoristio 1.080,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 63.510,00 din
Nedostaje 23.093.304,74 din
Sve uplate 64.590,00 din
Goran Pilipović via PayPal - 20 EUR NEPROKNJIŽENO
30.07.2022
0,00 din
Goran Filipović
30.07.2022
1.000,00 din
Nikola VuČkoviĆ
18.08.2022
25.000,00 din
Marjan Poljak
18.08.2022
5.000,00 din
Stefan Mikic
18.08.2022
2.000,00 din
Ivana Rakic
18.08.2022
2.000,00 din
Adam StanojeviĆ
18.08.2022
1.500,00 din
Zlatibor MartiĆ
18.08.2022
1.000,00 din
Marina Bjelica
18.08.2022
1.000,00 din
Milena Gačanović
18.08.2022
1.000,00 din
Nenad RaduloviĆ
18.08.2022
600,00 din
Miroslav TiŠma
18.08.2022
500,00 din
SaŠa BekiĆ
18.08.2022
500,00 din
Marija BoŽoviĆ
18.08.2022
500,00 din
Dragan PetroviĆ
18.08.2022
200,00 din
Ied UreĐaja Procontrol Beograd
19.08.2022
10.000,00 din
Tomislav NikoliĆ
19.08.2022
1.000,00 din
Milan PetroviĆ
19.08.2022
1.000,00 din
Jankovic Igor
19.08.2022
500,00 din
Vladimir Ivanović
19.08.2022
570,00 din
Stanko P.
19.08.2022
420,00 din
Mladen Milošević
20.08.2022
300,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
07.09.2022
9.000,00 din
Sve isplate 1.080,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2022. godine
31.07.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
485,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs