Spisak uplata i isplata za korisnika:
Lazar Vujović

Lazar Vujović
Potrebno 1.578.947,37 din
Donatori uplatili 58.427,50 din
Korisnik iskoristio 31.567,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 26.860,50 din
Nedostaje 1.520.519,87 din
Sve uplate 58.427,50 din
Zoran Novaković
22.07.2022
1.000,00 din
Radenko Sladoje
28.07.2022
1.000,00 din
Milica Milošević
28.07.2022
300,00 din
Radoslav Maksimović via PayPal - 6 EUR NEPROKNJIŽENO
28.07.2022
0,00 din
Goran Filipović
30.07.2022
1.000,00 din
Ivan Marković
01.08.2022
2.427,50 din
Dragan Đorđić
08.08.2022
300,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
07.09.2022
45.000,00 din
Merima SlavkoviĆ
08.09.2022
400,00 din
Ana StoisaveljviĆ
10.09.2022
200,00 din
SneŽana ŽivkoviĆ
12.09.2022
4.000,00 din
Andrea NaĐ
12.09.2022
1.000,00 din
Lazar KovaČeviĆ
12.09.2022
500,00 din
Sanja Filipovic
12.09.2022
400,00 din
Ljubica DimiĆ
14.09.2022
500,00 din
Milica StojanoviĆ
14.09.2022
200,00 din
Emil Sakali
23.09.2022
200,00 din
Sve isplate 31.567,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2022. godine
31.07.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Apoteka Galen, Novi Sad - crevo i beli filteri Vivo
14.09.2022
30.312,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.09.-20.09.2022.
21.09.2022
65,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs