Spisak uplata i isplata za korisnika:
Porodica Mitić

Porodica Mitić
Potrebno 4.950.092,63 din
Donatori uplatili 113.324,00 din
Korisnik iskoristio 4.165,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 109.159,00 din
Nedostaje 4.836.768,63 din
Sve uplate 113.324,00 din
Rade Maksimović
28.12.2021
1.000,00 din
Milica Mijajlović
28.12.2021
300,00 din
Novak Marković
30.12.2021
10.000,00 din
Darko Pupovac
08.01.2022
500,00 din
Hurag Jovan
12.01.2022
22.464,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri
14.02.2022
16.200,00 din
Marko Bojović
08.03.2022
9.710,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
29.03.2022
17.600,00 din
Vladimir Božović
26.04.2022
1.750,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
26.05.2022
21.400,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
04.08.2022
9.400,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
08.09.2022
3.000,00 din
Sve isplate 4.165,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine
01.01.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2022. godine
01.02.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar
01.03.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2022. godine
02.04.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2022. godine
01.05.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za maj 2022. godine
01.06.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs