Spisak uplata i isplata za korisnika:
Udruženje za pomoć i podršku osobama sa autizmom "Pomozimo Nevidljivima da budu Vidljiva"

Udruženje za pomoć i podršku osobama sa autizmom "Pomozimo Nevidljivima da budu Vidljiva"
Potrebno 342.784,58 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 342.784,58 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs