Spisak uplata i isplata za korisnika:
Matematička gimnazija - Beograd

Matematička gimnazija - Beograd
Potrebno 719.585,68 din
Donatori uplatili 800,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 205,00 din
Nedostaje 718.785,68 din
Sve uplate 800,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri
14.02.2022
800,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2022. godine
01.03.2022
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs