Spisak uplata i isplata za korisnika:
Miloš Milosavljević

Miloš Milosavljević
Potrebno 390.000,00 din
Donatori uplatili 45.095,21 din
Korisnik iskoristio 1.785,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 43.310,21 din
Nedostaje 344.904,79 din
Sve uplate 45.095,21 din
Mirjana Radosavljević
01.10.2018
2.000,00 din
Nemanja Jakšić
01.10.2018
500,00 din
Nikola Trampa
02.10.2018
5.000,00 din
Milica Ristić
04.10.2018
300,00 din
Lana Vukićević
04.10.2018
500,00 din
Gojko Žmukić
05.10.2018
1.000,00 din
Petar Milić
05.10.2018
1.000,00 din
Dejana Radovanović
15.10.2018
9.710,00 din
Lana Vukićević
17.10.2018
3.000,00 din
Brankica Janošević
18.10.2018
7.768,00 din
Dejana i prijatelji
14.11.2018
8.739,00 din
Marko i Nevena Petrov
13.02.2020
4.578,21 din
Marija Tomić
14.02.2020
1.000,00 din
Sve isplate 1.785,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec oktobar
01.11.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec novembar
01.12.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine
01.03.2020
595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs