Spisak uplata i isplata za korisnika:
Aleksandra Rusimović

Aleksandra Rusimović
Potrebno 2.735.067,04 din
Donatori uplatili 4.100,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 3.505,00 din
Nedostaje 2.730.967,04 din
Sve uplate 4.100,00 din
MTS operater
08.05.2018
4.100,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs