Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Kralj Aleksandar I - Požarevac

O.Š. Kralj Aleksandar I - Požarevac
Potrebno 939.562,11 din
Donatori uplatili 54.100,00 din
Korisnik iskoristio 1.190,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 52.910,00 din
Nedostaje 885.462,11 din
Sve uplate 54.100,00 din
Minel Enim d.o.o. - Smederevo
15.03.2018
50.000,00 din
MTS operater
08.05.2018
4.100,00 din
Sve isplate 1.190,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart
02.04.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs