Sve isplate

21.01.2022. 170,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.01.-20.01.2022. 105,00 din
Aleksandar Šipoš Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.01.-20.01.2022. 65,00 din
19.01.2022. 36.905,10 din
Aleksandar Šipoš Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 30.942,10 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za decembar 2021. godine 5.963,00 din
01.01.2022. 3.460,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
Porodica Mitić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
Aleksandar Šipoš Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
Aleksandra Rusimović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
Porodica Minić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 485,00 din
Miloš Milosavljević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
21.12.2021. 235,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.12.-20.12.2021 105,00 din
Aleksandar Šipoš Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.12.-20.12.2021 130,00 din
14.12.2021. 54.844,60 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za novembar 2021. godine 5.999,37 din
Aleksandar Šipoš Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 33.717,97 din
Aleksandar Šipoš Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 15.127,26 din
01.12.2021. 3.670,00 din
Aleksandra Rusimović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Miloš Milosavljević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.11.-30.11.2021 105,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Aleksandar Šipoš Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Porodica Minić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 485,00 din
Porodica Minić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.11.-30.11.2021. 105,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs