Ukupan broj primljenih SMS poruka

14

Do 23.01.2019.

Donatori uplatili:

0,00 din

Korisnik iskoristio:

0,00 din

Korisnik isplatio proviziju Fondaciji:

0,00 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs