Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

812

Do 23.01.2022.

Poslednje uplate
Nemanja Bogdanović 1.000,00 din
Novak Marković 10.000,00 din
Milica Trajković 200,00 din
Tijana Zlatkovic 200,00 din
Talks and Folks d.o.o. - Beograd 70.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.01.-20.01.2022. 65,00 din
Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 30.942,10 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.12.-20.12.2021 130,00 din
Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 15.127,26 din
Spisak svih isplata
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs