Ukupan broj primljenih SMS poruka

38

Do 23.01.2022.

Poslednje uplate
MTS operater 800,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

800,00 din

Korisnik iskoristio:

595,00 din

Korisnik isplatio proviziju Fondaciji:

0,00 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs