Ukupan broj primljenih SMS poruka

341

Do 03.12.2020.

Poslednje uplate
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Vučetić Valentina PR Triple V -Novi Beograd 12.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.11.-20.11.2020. 105,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za septembar 2020. godine 3.503,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2020. godine 595,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za avgust 2020. godine 4.091,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 22.09.-30.09.2020. 85,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

172.420,00 din

Fondacija iskoristila:

183.461,46 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

11.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs