Ukupan broj primljenih SMS poruka

355

Do 12.05.2021.

Poslednje uplate
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Vučetić Valentina PR Triple V -Novi Beograd 50.000,00 din
Badricco d.o.o. - Obrenovac 48.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2021. godine 595,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 13.04.-20.04.2021. 210,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za mart 2021. godine 3.503,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za februar 2021. godine 3.503,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2021. godine 485,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

502.420,00 din

Fondacija iskoristila:

723.195,35 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

511.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs