Ukupan broj primljenih SMS poruka

387

Do 17.10.2021.

Poslednje uplate
Konkonto BGD d.o.o. - Novi Beograd 5.000,00 din
Valentina Ivaniš 2.000,00 din
Nataša Pevac 3.000,00 din
Dragan i Gordana Pavlović 40.300,00 din
Ivan Jan Langerholc 1.456,50 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.10.-11.10.2021 105,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za septembar 2021. godine 5.957,67 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2021. godine 595,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.09.-20.09.2021 105,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za avgust 2021. godine 3.503,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

562.262,52 din

Fondacija iskoristila:

766.937,32 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

511.105,60 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs