Ukupan broj primljenih SMS poruka

346

Do 26.02.2021.

Poslednje uplate
Badricco d.o.o. - Obrenovac 48.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Badricco d.o.o. - Obrenovac 48.000,00 din
Boris Bugarčić 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Atlantic Štark za KBC Bežanijska kosa 56.774,00 din
Arcadia Team d.o.o. Beograd za KBC Bežanijska kosa 49.489,92 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 31.01.-10.02.2021. 210,00 din
Specijalna internistička bolnica Vesalius - Beograd 46.700,00 din
Mercator S d.o.o. za Bežanijsku kosu 33.784,57 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

448.420,00 din

Fondacija iskoristila:

488.604,87 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

511.105,60 din

Pomozi našim korisnicima

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs