Ukupan broj primljenih SMS poruka

105

Do 19.10.2018.

Poslednje uplate
Maestro travel d.o.o. - Niš 15.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec septembar 595,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.09.-20.09.2018 75,00 din
SWA TIM d.o.o. - humanitarna kutija 3.694,08 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 22.05.-31.05.2018 55,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

15.000,00 din

Fondacija iskoristila:

6.109,08 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

0,00 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs